Obchodní podmínky

Resellmarket.cz je provozován fyzickou osobou - David Odstrčil, dále jen „Provozovatel“. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, konkrétně oděvů a módních doplňků, soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen „Uživatelů“.

Uživatel musí být registrovaný, buď pomocí Facebookového účtu, nebo pomocí emailu. V případě přihlášení pomocí portálu Facebook.com uživatel schvaluje se zadáním Facebook údajů, konkrétně: ID profil, lokaci, email, jméno a příjmení a profilový obrázek. Pro možnost inzerce/nákupu musí uživatel vyplnit dodací údaje. Po přihlášení může prodejce vystavit produkt. Produkt musí odpovídat skutečnosti, musí být náležitě popsán a zařazen do kategorie. Musí obsahovat reálnou fotku produktu včetně tzv. „nametagu“ (papírek se jménem prodejce, jako důkaz, že fotky jsou opravdu jeho). Po vystavení inzerátu by prodejce neměl produkt prodávat mimo službu. Vystavením produktu prodejce souhlasí s našimi podmínkami. Vystavením produktu zařazuje produkt do veřejného seznamu. Poté co si jiný uživatel produkt koupí, přijde prodejci mail s údaji o zájemci (dodací údaje, způsob platby, kontakt), následně produkt zmizí z veřejného seznamu.

Veškeré služby Resellmarket.cz jsou do data 31.3.2017 uživatelům poskytovány zdarma. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky. Uživatelé se dělí na kupující – uživatel bez práva na inzerci – a prodejce – uživatel s právem nakupovat i prodávat. Inzerát bude vystaven na dobu neurčitou, tzn. dokud si produkt některý uživatel nekoupí, nebo ho prodejce, či provozovatel neodstraní z nabídky. Objednávkou produktu uživatel souhlasí s podmínkami služby. Údaje o kupujícím přijdou prodávajícímu mailem. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Resellmarket.cz ani za způsob jakým služby Resellmarket.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Resellmarket.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Resellmarket.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Resellmarket.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Resellmarket.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Resellmarket.cz nabízí. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Platební podmínky Resellmarket.cz nabízí 3 možnosti platby: platba převodem na účet, dobírkou a hotově, při osobním setkání. Prodejce si může vybrat které možnosti poskytne. Platba probíhá mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel nezodpovídá za průběh obchodu.